Ben nu 71 jaar, deels met pensioen en sedert 2008 verspreid over 3-4 dagen in eigen praktijk werkzaam.
Sinds 1980 werkzaam geweest in de geestelijke gezondheidszorg; aanvankelijk met jongeren in internaatsverband (Internaat voor Bijzondere Jeugdzorg Kemnade) en na enkele jaren overgestapt naar Riagg zowel in Jeugd- als Volwassenenzorg.
Aldaar brede ervaring opgedaan in Sociale Psychiatrie in multidisciplinair teamverband in de functie van Systeemtherapeut/Maatschappelijk Werkende als ‘zelfstandig hoofdbehandelaar’. Formeel bekrachtigd door een beroepsinstantie (FWG3)  als ‘Hoofdbehandelaar’ in de tweede lijns-GGz.
In 2008 ben ik uit de Regionale Ggz vertrokken uit onmin met de ontwikkelingen in de (organisatie van) geestelijke gezondheidszorg.

Zoals in de intro al gesteld beschouw ik het leven, mijn leven, uw leven, als een constant ontwikkelingsproces; soms moet er een sprong gemaakt worden, vaak verloopt dat gelijkmatig en soms is het zelfs een tijdje saai, zoals ook de zee tussen eb en vloed in.
Gedurende mijn hele beroepspraktijk heb ik bijscholing gedaan op velerlei vlak.
Gestart Universitair Psychologie in 1973; na anderhalf jaar afgebroken enerzijds vanwege onvoldoende beta-achtergrond anderzijds omdat mij duidelijk werd dat die studie wel héél ver af stond van het vak dat ik wilde leren: ” psychotherapie”.
Een paar jaar in de alternatieve sector gewerkt, “Stichting Overal” opgericht met enkele vrienden en enkele jaren later Sociale Academie KW gedaan in Arnhem, parttime naast baan als groepsleider/mentor in internaatsverband met jongeren van 16-25. Daar ontstond mijn belangstelling en liefde voor “Systeemtherapie”; gedrag, klachten en mensen laten zich pas doorgronden als je ze in hun samenhang en wisselwerking met hun (gezins-familie-) omgeving onderzoekt. Ecologisch dus. Aansluitend volgde ik de Voortgezette Sociaal Pedagogische Opleiding “Hulpverlenend Groepswerk” en daarna “VO Relatie- en Gezinstherapie”. Mijn opleidingsniveau wordt wel aangemerkt als HBO++.

Internaat Kemnade werd gesloten en ik vond een baan bij Riagg Nijmegen. Overwegend in Volwassenenzorg,  kortdurend.
Deed opleiding in Cognitieve Gedragstherapie, Psychopathologie, Directieve Therapie, EMDR basisopleiding voor enkelvoudig traumawerk, TTK Systeemtherapie en leertherapie (Pessotherapie bij M.Nevejan) heb in Wiesloch bij G.Weber uitgebreide opleiding voor Familie-opstellingen gedaan en ik maak onafgebroken (en nog steeds) sinds 1986 deel uit van intervisiegroep aanvankelijk met 3 (en inmiddels met 1 andere) zeer ervaren collega-therapeute.
Daarnaast ben ik in 1986 met Zenmeditatie begonnen bij een Amerikaanse leraar; 13 jr. zeer intensief en ik heb daarin ook jarenlang een groep in geleid. Van mijn leraar nam ik afscheid. (Zen-) boeddhisme is een grote inspiratiebron voor mij gebleven, persoonlijk en in mijn werken, maar wel wat meer op de achtergrond.          Zenmeditatie staat erg dicht bij het momenteel erg in zwang zijnde Mindfulness training.

Werkwijze/Methodiek

Alhoewel mijn primaire invalshoek Systemisch werken is gebleven, ontwikkelde zich gaandeweg een werkstijl waarbij meerdere methodieken en ‘scholen’ tot inspiratie dienden; een mix van behandelmethoden die raakvlak en overlap hebben. Gedragen en uitgevoerd door ‘de persoon van de therapeut’ die zoals uit vele onderzoeken gebleken is de doorslag geeft boven de specifieke methodiek.

U meldt zich aan, meestal telefonisch of via het ‘Contactformulier’ van mijn site en we voeren een kort  kennismakingsgesprek en maken eventueel een eerste afspraak op de Cuijkseweg 21 in Haps. Zo’n intakegesprek verloopt geen 2x hetzelfde alhoewel natuurlijk de directe aanleiding tot aanmelden, uw klachten én uw behandeldoel, uitvoerig aan de orde komen. Duurt meestal 60-90 minuten, voldoende doorgaans om beiden tot besluit te komen voor een vervolgafspraak, of niet.. Vervolgens worden er praktische werkafspraken gemaakt, omtrent door u gekozen tarief en tijden van beschikbaarheid. De rode draad waarlangs we verder bewegen blijft uw klacht en te bereiken doel. Ik maak gebruik van huiswerkopdrachten, advisering, oefeningen tijdens de zitting, soms ook opstelling en er ontstaat doorgaans een indringend open en intiem gesprek over uw leven, omstandigheden en ook het ontstaan en voortduren van uw problematiek. Niet u, maar vrijwel altijd uw levensstijl, uw aanpak vergt verandering ; als u hetzelfde zou blijven doen, zou ook het gevolg hetzelfde blijven. Is dat moeilijk?                                                                                                            Ja, maar op oude voet doorgaan is nog moeilijker nu u de prijs  daarvan hebt leren doorgronden.

Daarbij bied ik u mijn expertise en ervaring aan, mijn support, aanmoediging, respect, mijn tegenspel waar nodig en mijn compassie.

Persoonlijk
Geboren in “middenstandsgezin” als middelste van 7 kinderen.
Getrouwd geweest tot 1986 en daaruit 3 kinderen waarvan er inmiddels 3 zelf weer kinderen kregen en dus ben ik opa van 7 kleinkinderen, een achtste kleinkind is op komst. Met 3 daarvan ben ik tien jaar druk geweest als ‘oppas opa’
Ik woon en leef sinds 2015 samen met Carmen op vrijdag passen wij op twee van  haar kleinkinderen.

Sinds eind 2018 wonen wij op een klein landgoed in Haps alwaar wij schaapjes en kippen houden en pogen iets aan ‘permacultuur’ te introduceren.